Tak, a je to za námi.
Děkuji všem, co se podíleli na přípravě a organizaci našeho dálkového pochodu

„ČAVISOVSKÁ STOVKA".

 

2015
Dále děkuji všem zůčastněným na všech třech trasách a těšíme se na vás na příštím ročníku. Děkujeme.

 

Fotky tady

 turista40.webnode.cz/fotogalerie/

 

 

Na startu sto kilometrové trasy se sešlo 16 účastníků a do cíle dorazilo po absolvování celé trasy devět účastníků.

Na start padesáti kilometrové trasy nastoupilo 29 chodců, kteří dorazili do cíle až na jednoho všichni. 

Pětadvaceti kilometrovou trať absolvovalo 34 účastníku a zpět dorazili všichni.

Gratulujeme všem, kteří zdolali svou vybranou trať, a těšíme se na další ročníky.

PROPOZICE 2

Mějte prosím na paměti, že odesláním registračního formuláře se závazně přihlašujete k účasti na akci Čavisovská 100, konané dne 17.-18.4.2015. Registrace je nutná pouze pro trasu o délce 100 km a 50 km. Na trase o délce 25 km potvrďte účast jen orientačně z organizačních důvodů. Nezletilým bez doprovodu zákonného zástupce či doprovodu staršího 18ti let nebude umožněno absolvování těchto tras.

Účast na všech trasách dálkového pochodu  Čavisovská 100 je na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezajišťuje lékařský dozor a akce není kryta žádnou z forem pojištění. Zvažte proto prosím  důkladně svoji kondici a zdravotní stav.

Při neúčasti, nebo bez řádného odhlášení ve výše uvedeném termínu, se nezbavujete závazku uhradit startovné vyplývající z Vaší registrace.

Upozorňujeme všechny účastníky, že je nutné, aby nám v rámci vzájemné komunikace zadali do registračního formuláře kontaktní e-mail. Bez možnosti potvrzení registrace na Vámi uvedený kontakt bohužel nemůžeme brát registraci jako závaznou.

V případě, že jste omylem nezadali (nebo špatně zadali) kontakt na Vás, neváhejte se obrátit na email - lukas.balnar@centrum.cz

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Odesláním údajů souhlasí účastník se zařazením všech jim vyplněných osobních údajů do databáze projektu Čavisovský turista a s jejich následným zpracováním pro potřeby tohoto konkrétního projektu. Zároveň souhlasí se zasíláním elektronických informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, které jsou součástí projektu Čavisovský turista. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Udělením souhlasu berete na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce (lukas.balnar@centrum.cz) odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.